Vilket publiceringsverktyg ska man använda?

Det här är en fråga vi ganska ofta får, och ibland är det tvärtom. Ibland vill man göra sitt val av teknisk plattform innan vi har definierat vad som ska göras. Vi vill utgå från behoven, både på kort och på lång sikt - det senare glömmer man ofta bort att tänka på redan från början, men om man vill leva med sin webblösning några år framåt är det en väldigt viktig punkt att ha med, innan vi väljer teknisk lösning.

Vi utvecklar inte i alla plattformar och tekniker utan har valt att specialisera oss på tre huvudsakliga typer av tekniska lösningar: Drupal, WordPress och skräddarsydda lösningar baserat på lättviktiga ramverk som exempelvis Laravel. Beroende på vad man vill göra och vad webblösningen ska omfatta kan det ena eller andra (eller tredje) spåret vara att föredra.

De flesta behöver dock (och vill ha) en möjlighet att själv hantera innehållet på sin webbsajt och då är såklart ett publiceringsverktyg en bra lösning. Publiceringsverktyg eller innehållshanteringssystem är svenska ord för CMS  (Content Management System). Det är helt enkelt system för att hantera och publicera olika former av information.

Här ska vi försöka visa på de stora linjerna för CMS:en WordPress och Drupal och berättar såklart gärna mer för den som vill.

Vad är ett CMS och varför ska man ha ett?

Oftast menar man ett webbaserat CMS när man talar om CMS. Det är en ett innehållshanteringssystem som används för att hantera innehållet på en webbplats och där det inte krävs något annat verktyg än en webbläsare. Generellt skiljer CMS på innehåll och design som gör att allt ser ut och presenteras på ett bra sätt, och man behöver som användare inte ha några tekniska kunskaper för att uppdatera och lägga till innehåll. 

CMS kan delas in i öppna (open source) och kommersiella CMS  som såklart har respektive både för-och nackdelar. Kommersiella CMS har ofta både startkostnader och olika löpande årsavgifter (beroende på användare, funktioner ett), men har också ofta stor supportstöd och drift. Det finns ofta massor av funktioner att lägga till, men att göra helt egna unika anpassningar kan bli dyrt och ta många konsulttimmar, och det kan ibland vara svårt att byta leverantör om man skulle behöva det.  Öppna CMS är kostnadsfria och används oftare för egna, unika lösningar. Beroende på CMS och hur man utvecklar och dokumenterar finns det ofta många utvecklare och leverantörer att välja på om man vill byta. (Det är viktigt att tänka på att kostnadsfritt inte betyder att det inte krävs både utvecklingstid, driftkostnad och kostnad för att uppdatera och underhålla systemet. )

Sedan har vi också aspekten för den bakomliggande tekniken, å ena sidan PHP som är en open source plattform och å andra sidan .NET som är en plattform från Microsoft.  PHP är en mix av programmeringsspråk och ett web ramverk, medan .NET är mer ett renodlat applikations ramverk.

Både Drupal och WordPress är kompetenta Content Management System, och båda är open source och PHP - och det finns givetvis för- och nackdelar med båda.

Lite bra-att-veta om WordPress

WordPress är idag världens mest populära innehållshanteringssystem. WordPress lanserades från början som en bloggplattform 2003, och har idag drygt 60% av marknadsandelarna för CMS enligt W3techs. Ca 35% av internet består av WordPressajter, vilket uppskattas vara ca 455 000 000 sajter. Det är många.

WordPress är ett stort verktyg med många möjligheter, men vi listar en sammanfattning av vad de flesta av våra kunder behöver tänka på inför ett val. Vissa punkter kan faktiskt också vara både en för- och en nackdel  beroende på vad man vill göra.

Möjligheter

 • WordPress upplevs oftast som enkelt att lära sig använda och användarvänligt (särskilt för helt nya administratörer). Det finns också bra hjälp och stöd att få av andra online.
 • Som administratör kan man med editorn Gutenberg bygga upp sitt innehåll flexibelt med olika block
 • Det finns ett väldigt stort antal teman och plugins som utvecklas av massor av utvecklare världen över vilket gör det enkelt att lägga till och ändra (förutsatt att man vill ha precis det som finns att tillgå, så fort man vill ändra eller specialanpassa något krävs det mer).  
 • Det finns väldigt många utvecklare och byråer som jobbar med WordPress och det är förhållandevis enkelt att hitta en leverantör eller samarbetspart.
 • Möjlighet till sajt, blogg och webbshop (genom Woo Commerce) i samma verktyg på samma plats.
 • WordPress är känt för att ha SEO inbyggd i plattformen och genererar till exempel automatiskt genererar titeltaggar och metabeskrivningar. Här finns också särskilda SEO plugins.
 • WordPress kan hållas uppdaterat automatiskt.

Begränsningar

 • Det faktum att det finns ett stort antal tillägg som är utvecklade av tredjeparter kan ställa till det över tid. De går inte alltid att anpassa som man skulle vilja, de kan sluta uppdateras och fungera, och framförallt kan de innebära en säkerhetsrisk.
 • Det är inte alltid det blir perfekt visuellt med de flexibla blockmöjligheterna
 • Det finns inget flerspråksstöd i WordPress kärna så här måste man hitta rätt i djungeln av plugins av tredjepart.
 • De automatiska uppdateringarna kan ge oönskade konsekvenser, så det gäller att ha koll själv och kunna backa om det behövs.

Ofta sägs det också att WordPress är billigare att utveckla, men det är inte hela sanningen. Om man hittar ett färdigt tema och färdiga lösningar som man känner sig bekväm med kan det vara sant, men om man vill ha ett eget, unikt tema och en hållbar sajt framöver krävs det utveckling här också.

Lite bra-att-veta om Drupal

Drupal har funnits ännu längre än WordPress, men har inte lika stor marknadsandel. Drupal lanserades ursprungligen 2000, och har en andel av innehållshanteringssystem-marknaden på ca 3%. Fast Drupal används oftare till mer avancerade sajter vilket man får ha i bakhuvudet.

Möjligheter

 •  I Drupal går det att skapa teman för administrativa gränssnittet även för redaktörer så att det kan anpassas efter behoven.  Det gör att det kan vara minst lika enkelt som i WordPress (om inte enklare) att hantera innehåll även för en novis.
 • Drupal erbjuder anpassade innehållstyper och visningar som kan sägas vara lite mer flexibla än WordPress dito.
 • Många funktioner som måste skräddarsys i andra system finns färdigt till Drupal (till exempel händelsebaserade regler eller att  importera och exportera data mot andra system). Samtidigt går det också att utveckla helt egna moduler och funktioner med Drupal. 
 • Drupal har ett inbyggt system för roller och individuella behörigheter vilket kan vara väldigt smidigt.
 • Här finns bra stöd för flerspråkiga webbplatser och det finns inga begränsningar av vilka eller hur många språk en webbplats kan ha. Dessutom finns färdiga översättningar av användargränssnittet på hundratals språk.
 • Smidiga taxonomier för hantering av massor av data – mycket lämpligt för hantering av mycket innehåll där man till exempel behöver urval och filtrering.
 • Optimerad för att ge bra sökresultat med  inbyggda funktioner för att innehållet på hemsidan ska komma till sin rätt i Googles sökalgoritmer.
 • Det finns dokumentation och ett stort och bra community att ta hjälp av vid behov.
 • Hög prestanda och hastighet på grund av det inbyggda cachesystemet.

Begränsningar

 • Det är inte så enkelt för användare utan kunskaper att lägga till moduler och nya funktioner.
 •  Kärnan i det flexibla systemet kan ibland tyckas vara liten, den innehåller bara de viktigaste sakerna som låter CMS fungera och resten får man själv se till att lägga till.
 • Det hårda cachesystemet kan ibland upplevas för hårt.
 • Det finns inte lika många leverantörer som utvecklar i Drupal som i t ex WordPress.
 • Community, guider och hjälp är inte lika många och lika enkla som för WordPress.  

Men om vi jämför då?

Drupal är definitivt det mest kompetenta CMS:et, och är också både mer stabilt och mindre sårbart (främst beroende på att WordPress är så starkt beroende av tillägg från tredje part). WordPress är ändå ofta det enklaste CMS:et för många användare som har större kontroll och möjligheter själv.

Om du vet med dig att du nu eller framöver kommer att vilja ha flera språk, flera olika användarroller med olika behörigheter, göra kopplingar till andra externa system (nu pratar vi inte om en widget från något socialt media eller en inbäddad film från en filmplattform utan mer avancerade saker) så rekommenderar vi Drupal. 

Om du vill ha en innehållssajt med artiklar och olika sidor där du själv delvis ska kunna laborera med olika tillägg och utseenden så är WordPress ett bra val.

Om du vill något helt annat - som kanske i första hand är en affärsstöttande tjänst mer än en innehållssajt kan en helt specialanpassad lösning vara det bästa.

Lite bonus-saker

För dig som vill veta ännu mer om olika CMS har Gartner tidigare bjudit på en bra översikt, men menar att kundernas behov har förändrats från Web Content Managment  (WCM) till det bredare Digital Experience Platforms (DXP). Och det har de ju rätt i.

Om du inte vill registrera dig för att hämta rapporten visar CMS-Connected översikten här.

PS3. Om du känner att alla de här uttrycken och förkortningarna och plattformarna är förvirrande och mycket att hålla reda på kan vi hjälpa dig att reda ut vad ni skulle behöva (oavsett om det sedan ska utvecklas i något av de plattformarna vi själva jobbar med eller inte).