Worlds greenest hospital

Norden anses ligga i framkant när det gäller hållbar vård och NCSH får regelbundet förfrågningar från internationella aktörer som är intresserade av att veta mer om de lösningar och tekniker som används på nordiska sjukhus idag. 

Nordic Center for Sustainable Healthcare (NCSH) är ett nätverk som involverar intressenter, organisationer, projekt och expertis inom området hållbar hälso- och sjukvård, som alla delar målet att skapa en mer hållbar hälso- och sjukvårdssektor.

Den fiktiva staden och regionen Grønnköpingkið bygger ett nytt universitetssjukhus som ska bli det grönaste och mest hållbara sjukhuset i världen. På sajten kan du hitta inspiration och se de lösningar och tekniker som kan öka hållbarhetsprestanda för sjukhus och andra vårdinrättningar.

Vi är glada att ha fått hjälpa till att presentera hållbara lösningar på ett hållbart sätt.

Taggad med #Webbdesign #Webbsajter
Kund NCSH
Partner(s)
Lanserad 09/2021
Besök http://worldsgreenesthospital.org
Se portfolio