Varvsstaden

Malmös nya stadsdel

Vid Kockums gamla varv, mitt i centrala Malmö ska 180.000 kvadratmeter historisk industrimark omvandlas till en ny stadsdel med plats för både liv och arbete. Målet är att skapa en attraktiv stadsdel med både bostäder och kontor tillsammans med ett varierat utbud av närservice, restauranger, skola, kultur och rekreation. Detaljplanerna upprättas av Malmö Stad i samverkan med Varvsstaden AB och beskriver hur planområdet och dess bebyggelse får lov att utformas, samt vilken användning som ska tillåtas. Varvsstaden kommer att bestå av flera olika detaljplaner som tillsammans väntas möjliggöra mer än två och ett halvt tusen bostäder. 

På sajten kan man läsa mer om området,  historiken, byggnader som kommer att bevaras och byggander som kommer att byggas och följa projektet framöver. Häng med! Det kommer vi att göra.

Ramverk Drupal 8
Taggad med #Webbsajter
Kund Varvsstaden
Partner(s) All The Way To Paris
Lanserad 06/2017
Besök http://www.varvsstaden.se
Se portfolio