Sweden Water Research

Lösningar på vattentjänstbranschens framtida utmaningar

Sweden Water Reseach är ett forsknings- och utvecklingsbolag som på ett målinriktat och resurseffektivt sätt ska möta de förändringar som vattentjänstbranschen står inför. De samordnar kompetenser för att säkra underhåll, hitta nya lösningar och sprida kunskap. Sweden Water Research ägs av NSVA, Sydvatten och VA SYD och finansieras genom att varje organisation avsätter minst en procent av sin omsättning till FoU-bolaget. Genom sina ägare är de förankrade i 18 kommuner i Skåne. Huvudkontoret finns på Ideon i Lund.

Vi har förbättrat och vidareutvecklat sajten, och under arbetet ofta fastnat i alla spännande projektoch publikationer som tas fram här.

Ramverk WordPress
Taggad med #Webbsajter #Webbdesign
Kund Sweden Water Research
Lanserad 06/2017
Besök http://www.swedenwaterresearch.se
Se portfolio