Sepsisfonden

Närmre 40 000 människor drabbas av sepsis varje år i Sverige.

Av dem dör ca 20%. Men det behöver inte vara så, och det är därför Sepsisfonden finns.  Sepsis är ett globalt hälsoproblem. I hela världen utvecklar 48,9 miljoner personer sepsis varje år och 11 miljoner dör. Även de som överlever riskerar att få livslånga skador.  Sepsisfonden vill öka medvetenheten och sprida kunskap om sepsis till allmänhet, beslutsfattare och sjukvårdspersonal.  Som en del i ett globalt sepsisnätverk, vill Sepsisfonden bidra till kunskapsdelning och spridning av forskningsresultat, vilket i sin tur på sikt även ska kunna bidra till minskade antal sepsisfall globalt.

Sepsisfonden samarbetar bland annat med World Sepsis Day, Global Sepsis Alliance, European Sepsis Alliance och The UK Sepsis Trust. Och med oss på 040 för sin hemsida, vilket vi är väldigt stolta över. Tänk att få hjälpa till att öka kännedomen om något så viktigt! Detta är en sajt som alla borde besöka och ett ändamål som alla borde stödja.

Taggad med #Webbsajter
Kund Sepsisfonden
Partner(s) Kruta kommunikation SvenEighteen
Lanserad 09/2019
Besök https://sepsisfonden.se
Se portfolio