Sedermera Corporate Finance

Sedermera Corporate Finance är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermera är finansiella rådgivare till bolag inom olika branscher i hela Sverige och i Norden. Som helhetsleverantör inom corporate finance erbjuder de tillsammans med sina systerorganisationer ett brett sortiment av tjänster till bolag som står inför kommande notering eller som redan är noterade på reglerad marknad eller handelsplattform (MTF). Sedan starten 2003 har de bistått små och medelstora bolag vid mer än 100 noteringar och ännu fler kapitaliseringar och de är även rådgivare till ett stort antal noterade bolag.

Lite som hur vi och våra systerbolag fungerar när vi hjälps åt och råder våra kunder.

Vi har utvecklat Sedermeras nya webbsajt i samarbete med våra vänner på Navigator som tagit fram kommunikation, struktur och design.

Ramverk WordPress
Taggad med #Webbsajter
Kund Sedermera Corporate Finance
Partner(s) Navigator
Lanserad 01/2022
Besök https://sedermera.se
Se portfolio