Sandson

Utvecklar både människor och företag

Sandson möjliggör arbetsmarknaden för svensk och internationell arbetskraft bland annat genom ett nära samarbete med många olika organisationer, företag och universitet runt om i världen.

Sandson finns i Lund, Malmö och Helsingborg och är en del av AB Företagsutveckling i Lund som funnits på marknaden sedan 2002. De är blanda annat underleverantör till Arbetsförmedlingen med tjänsten Stöd och matchning som syftar till att stötta arbetssökande vidare till jobb eller studier. 

Med stöd av EU, via Europeiska Socialfonden och Erasmus+, driver de projekt som ger ungdomar och vuxna möjlighet att åka ut i Europa för arbetspraktik, men stöttar även studerande från andra EU-länder under praktik i Sverige.

Sandsons styrka är deras engagerade och erfarna personal som tillsammans erbjuder stöd, coachning och projektledning.

Vi vill också gärna utveckla både människor och företag, men bäst är vi på att utveckla webbsajter, så det har vj hjälpt dem med.

Ramverk Drupal 8
Taggad med #Webbdesign #Webbsajter
Kund Sandson
Lanserad 05/2020
Besök https://sandson.se
Se portfolio