RWI

Framtidens diagnostik är här

Tillsammans med kliniker och forskare runt om i världen skapar Random Walk Imaging framtiden för diagnostisk MR. RWI:s metoder används till exempel för att mäta strukturen för att undersöka omfattningen av förändringar i hjärnmikrostrukturen hos Parkinsons patienter jämfört med friska individer. Skanningstiden är 22 minuter och utförs på en Siemens Prisma 3 T.

Det är så avancerat att vi knappt förstår det. Men bygga deras webbsajt, det förstod vi oss på. (I alla fall tillsammans med Odd One Out).

Ramverk WordPress
Taggad med #Webbsajter
Kund Random Walk Imaging
Partner(s) Odd One Out
Lanserad 10/2017
Besök Besök sajten
Se portfolio