Region Skåne - SUS

Värderingar ligger till grund för mycket

Det är ingen enkel uppgift att uppfylla hälso- och sjukvårdslagen. Det finns många perspektiv att ta hänsyn till: medborgare/patienter, verksamheten, medarbetare, forskning och utbildning, ekonomi. Och varje dag uppstår dilemman av olika slag, där dessa perspektiv måste vägas samman och balanseras. 

SUS jobbar aktivt med sin värdegrund och vi har hjälpt dem att ta fram en "värdegrundswebb" där 12 500 medarbetare är delaktiga i värdegrundsarbetet. Här kan de logga in och ta del av arbetet hittills, komma med förslag och tips, se på filmer med olika medarbetare och läsa om goda exepel på hur man kan lösa olika dilemman. Genom att se filmer och välja värdeord kan de påverka och vara med och skapa den gemensamma bilden av vad SUS värdegrund står för.

Om du är en av 12 500 medarbetarna vet du hur du loggar in. Annars får du gärna kontakta oss så kan vi berätta mer om lösningen.

Ramverk Drupal
Taggad med #Webblösningar
Kund Region Skåne - SUS
Partner(s) Fan Club
Lanserad 03/2015
Se portfolio