Prao i Skåne

Dagens elever är framtidens arbetskraft.

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning idag och det finns en matchningsproblematik då många unga väljer utbildningar som inte leder till arbete, i liten utsträckning intresserar sig för bristyrken eller inte fullgör sin gymnasieutbildning. 

Projektet Prao i Skåne (PRIS) vill stärka elevens valkompetens genom att belysa praktikens roll. Här kan man visa upp en bredare bild av yrken och arbetsplatser vilket bidrar till lyckade gymnasieval och långsiktigt hållbara arbetsliv.

Det finns idag också stora skillnader i kommuners arbete med prao både mellan och inom kommuner, vilket inte går i linje med den likvärdiga skolan. Arbetet inom PRIS syftar till att skapa ökad effektivitet och smartare resursanvändning av skolpersonal genom standardiserade arbetssätt, dokumenthantering och övrig administration kring prao. Genom PRIS kan man inom kommunerna och över kommungränserna hitta samverkansvinster som underlättar arbetet och ökar likvärdigheten.

Vi har alltid tyckt att praktik är värdefullt, och både vi och våra systerbolag gör vad vi kan genom att ta in praktikanter i vår verksamhet, gästföreläsa på utbildningar, ställa upp i undersökningar och arbeten samt ledningsgrupper och samarbetsprojekt. Vi är därför extra stolta över att ha fått hjälpa PRIS med strategisk webbkommunikation, webbdesign och utveckling av sajten.

Ramverk Drupal 8
Taggad med #Webbdesign #Webbsajter
Kund PRIS
Lanserad 01/2021
Besök https://www.praoiskane.se
Se portfolio