Plats för vattnet

Vad gör staden och vad kan man göra själv?

Tillsammans gör vi plats för vattnet är VA SYDs satsning på skyfallshantering i Malmö och Lund.

VA SYD arbetar på många sätt för att skyfallssäkra våra städer, bland annat genom att hålla ledningsnätet i gott skick, se till att det är rätt dimensionerat, reparera där det behövs, göra separata dagvattenledningar i områden där det är lämpligt och anlägga öppna dagvattenlösningar. Här hittar du tips och inspiration, både som villaägare och fastighetsägare.

Vi på 040 har hjälpt till att göra en fin plats för informationen om plats för vattnet. Den är så fin att den är en av fem nominerade kampanjsajter i Publishingpriset 2020.

Ramverk WordPress
Taggad med #Webbdesign #Webbsajter
Kund VA Syd
Lanserad 01/2020
Besök https://platsforvattnet.vasyd.se
Se portfolio