Impact attracts

Synliggör noterade tillväxtbolags hållbarhetsdata

Impact attracts är en ny aktör som samlar in och synliggör noterade tillväxtbolags hållbarhetsdata på ett enkelt och nytt sätt.

Idén kring Impact attracts föddes ur den allt starkare trenden att hållbara bolag attraherar mer kapital och fler investerare - och på sikt utvecklas bättre. Via plattformen kan investerare hitta samlad data för att göra bra val, hitta nya investeringsmöjligheter och ge hållbara bolag nya och bättre förutsättningar att växa.

040 har hjälpt till med konceptualisering, logotyp och grafisk profil samt utvecklat den publika delen av lösningen som hämtar datan från en bakomliggande lösning som utvecklats parallellt av våra vänner på Assidi. Vi har dessutom haft fördelen av att jobba i en integrerad arbetsgrupp med några av kollegorna på vår systerbyrå Odd Hill.

 

Ramverk Drupal 9
Taggad med #Webblösningar #Webbdesign
Kund Impact attract
Partner(s) Assidi
Lanserad 02/2022
Besök https://www.impactattracts.se
Se portfolio