Form/Design Center

Ett center för form, design och arkitektur

Form/Design Center är en öppen mötesplats där samtalet om formens, arkitekturens och designens betydelse för människa och samhälle förs. En publik arena där aktuella frågor, uttryck och möten mellan kultur, forskning, näringsliv och den offentliga sektorn görs möjliga, med reflektion och nyfikenhet för såväl internationella infallsvinklar som lokal närvaro.

 Form/Design Center ligger mitt i Malmö och huset fungerar både som en arkitektur- och designscen för fördjupande och reflekterande utställningar, blandat med mindre och kortare nedslag i vad som händer just nu och som ett socialt rum för workshops, föreläsningar eller offentliga samtal.

Vi har äran att ha fått ta över ansvaret för webbsajten och få vidareutveckla den framöver vilket är ett väldigt spännande och roligt uppdrag.

Ramverk WordPress
Taggad med #Webblösningar
Kund Form/Design Center
Lanserad 05/2016
Besök http://www.formdesigncenter.com
Se portfolio