EVolution Road

Innovativ elväg byggs och testas i Skåne

I Skåne pågår just nu ett projekt som är helt unikt i sitt slag. Med målet att minska vårt fossila beroende och hitta hållbara alternativ för transport av människor och gods på våra vägar, ska projektet EVolution Road demonstrera och testa en laddande väg, en så kallad elväg.

EVolution Road är ett av två projekt i Sverige som har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga demonstrationsanläggningar för elvägar. Syftet är att skapa mer kunskap om elvägar och undersöka potentialen för elväg som komplement i ett framtida fossilfritt transportsystem. Elvägen börjar byggas första kvartalet 2020 och hela projektet kommer att pågå under tre års tid. Det är den första elvägen som förläggs till stadsmiljö, på Getingevägen i centrala Lund.

Vi tycker att det är ett superspännande projekt och har byggt sajten i samarbete med våra vänner på Invinn för Innovation Skåne.

Ramverk WordPress
Taggad med #Webbsajter
Kund Innovation Skåne
Partner(s) Invinn
Lanserad 12/2019
Besök https://www.evolutionroad.se
Se portfolio