Business Region Skåne

Marknadsför & utvecklar Skåne

Tillsammans med sina dotterbolag Film i Skåne, Tourism in Skåne, Invest in Skåne och Event in Skåne ska Business Region Skåne öka Skånes internationella attraktionskraft genom att locka fler besökare, evenemang, möten, företag och filmproduktioner till regionen. 

Vi gillar Skåne, och har hjälpt till genom att ta fram och utveckla en ny multisajt för bolagen som har olika behov av att kunna kommunicera med sina besökare. Vi har jobbat tillsammans med våra kollegor på vår systerbyrå Odd Hill och har dessutom ökat våra kunskaper och expertis inom tillgänglighetsanpassning då Business Region Skåne har krav på sig att deras webb ska uppfylla WCAG AA. Det har vi uppnått.

PS. Här hittar du fler av bolagssajterna inom samma lösning:

Tourism in Skånes sajt: https://tourisminskane.com

Film i Skånes sajt: https://filmiskane.se

Event in Skånes sajt: https://eventinskane.com

Invest in Skånes sajt: https://investinskane.com

Ramverk Drupal 8
Taggad med #Webblösningar #Webbdesign
Kund Business Region Skåne
Partner(s) Odd Hill
Lanserad 02/2019
Besök https://businessregionskane.com
Se portfolio