Sagt om 040

Lite inspiration för olika sorts visualisering

Publicerad juli 2021

Vad är visualisering och vad kan man göra med det? Visualisering kan ske genom bilder, diagram och animeringar, det kan ge en översikt av stora mängder data, det kan vara ett sätt att inbjuda till interaktion och utforskande och det kan helt enkelt vara snyggt. 

Datadriven visualisering

Ibland vill man förmedla komplex information på ett sätt som är överskådligt och lättillgängligt.

Genom att omvandla data i realtid kan man få kalkylark som till vardags är rätt torra saker att verka engagerande och intressanta. Listor kan bli diagram som uppdateras med data medan man interagerar med dem. 

Gutfeeling Labs behövde ett sätt att kommunicera till sina kunder vad resultaten av deras analyser betyder för dem i praktiken. Vad vi gjort här är att illustrera datapunkterna i resultatet på ett sådant sätt att man kan se huruvida det är bra, hur man förhåller sig till normalspridning, eventuella förändringar över tid och vad man kan göra om man vill förbättra sitt resultat.

All denna information kommer automatiskt till användaren när analysen är utförd och hämtas av en API-koppling som vi byggt i samråd med leverantören av labbsystemet. 

Datadriven Visualisering
Visualisering av data från labbresultat för Gutfeeling labs.

Illustrativ visualisering

Ibland behöver man ett mer interaktivt sätt att illustrera en berättelse eller en plats. 

I fallet Täby Park ville vi ha en karta som på ett enkelt och lockande sätt berättar för boende och besökare vad som finns i området. Men vi ville inte ha en vanlig inbäddad karta från exempelvis Google Maps - i det här fallet har de för många distraherande extra funktioner. Vi valde istället att ha en karta som inte är så hårt knuten i den geografiska verkligheten, men som istället är mer lekfull, interaktiv och rolig. Och samtidigt är den datadriven och går att uppdatera snabbt och enkelt av sajtägarna. 

Interaktiv karta, Täby Park
Interaktiv karta för Täby Park

Dekorativ visualisering

All visualisering behöver inte ha ett konkret mål, det kan bara vara en rörlig bild som bryter av och ger en känsla och en upplevelse. 

I ett klassiskt fall av nöjesprogrammering fick vi för oss att det hade varit kul att ha en skärmsläckare. Nu är detta kanske inte en sådan skärmsläckare som man laddar ned och installerar på sin dator, men den fyller sin funktion som ögongodis. Klicka gärna upp den i fullskärm!

Kartor kan också vara roligt

Det finns många karttjänster, alla med olika begränsningar och möjligheter. Vilket som passar bäst beror på vad man vill uppnå. Men det är väldigt roligt med kartor tycker vi.

Vad kan man göra med kartor?

När vi ändå pratar om visualisering...

UI, UX och CX är alla vanliga begrepp inom webbutveckling idag. Men vad betyder de, vad är det för skillnad mellan dem och hur hör de ihop?

Vad är egentligen UX, UI och CX?

Upptäck våra ögonblick, på Instagram