Sagt om 040

Vad gäller för tillgänglighets-anpassning?

Publicerad juni 2020

Cirka 20 procent av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning, till exempel nedsatt syn eller rörelseförmåga.För dessa kan en bra tillgänglighet vara helt avgörande, men det är också något alla användare kan dra nytta av. Tillgängliga webbplatser är ofta bättre för alla målgrupper, de är oftast både snabbare och enklare att använda.

040 loggan i brailleskrift

Lagen om digital tillgänglighet innehåller bestämmelser om krav på tillgänglighet till digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör. Man ska till exemel som synskadad kunna använda verktyg och skärmuppläsare på en sajt eller en digital tjänst utan problem. Man vill till exempel kunna tabba sig mellan menyval och få veta vilka de är, och få uppläst om en sida innehåller en bild vad bilden föreställer.

Vem gäller lagen om digital tillgänglighet?

Lagen gäller för offentligt finansierade organ och de som måste följa upphandlingslagen vilket omfattar:  

 • Myndigheter
 • Landsting
 • Kommuner
 • Skolor och liknande verksamhet, även privata
 • Vård och omsorg, även privata

Det finns undantag som Public service, icke-statliga organisationer och skolarbeten och liknande från skolor och förskolor.

När måste man uppfylla kraven på tillgänglighet?

Lagen om digital tillgänglighet började gälla den redan september 2018, men beroende på när webbplatsen lanserades har man olika lång tid på sig för att se till att de uppfyller kraven. 

 • Webbplatser som lanserade efter lagen skulle uppfylla kraven i september 2019.
 • Webbplatser som lanserades innan lagen kom tid har tid på sig till 23 september 2020.
 • Mobila applikationer ska vara anpassade 23 juni 2021.

Vad måste man göra för att uppfylla kraven?

Lagen innebär i princip tre saker:

 • Webbsajten ska ha ett publicerat tillgänglighetsutlåtande
 • Webbsajten ska ge användarna en möjlighet att påtala brister med sajten
 • Webbsajten ska följa riktlinjerna WCAG 2.1 nivå AA

Men vad är är då tillgänglighetskraven?

De så kallade tillgänglighetskraven utgörs av fyra principer. En digital service (eller en webbplats) ska helt enkelt vara:

 • möjlig att uppfatta
 • hanterbar
 • begriplig
 • robust

Det finns såklart många olika saker att ta hänsyn till, både HUR en webbsajt är byggd rent teknisk (så att man t ex kan tabba sig igenom innehållet , ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud, och att beskrivningar av bilder kan läsas upp av program för synskadade), men också själva innehållet (språket ska vara lätt att förstå, det ska finnas beskrivningar för innehåll som inte är text, man ska använda tillräckliga kontraster i bilder och grafik och skriva tydliga länkar - inte bara "klicka här" etc). 

Hur vet man vad man måste ta hänsyn till och vad som ska göras? Jo, det finns bra webbriktlinjer att följa.

Vad är WCAG?

 WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är helt enkelt riktlinjer för tillgänglighetsanpassning. De har tagits fram av W3C (World Wide Web Consortium) och ger en översikt över vilka åtgärder som krävs för att tillgänglighetsanpassa en webbsajt (eller app). De flesta riktlinjer har tre olika nivåer (A, AA och AAA) - medan vissa andra bara har en eller två. Offentliga myndigheters webbplatser har som krav att följa minst nivå AA (där det är möjligt).

Goda exempel

Vi har tillsammans med vår systerbyrå Odd Hill utvecklat sajterna till Business Region Skåne och dess bolag Tourism in Skåne, Film i Skåne, Invest in Skåne och Event in Skåne. De jobbar kontinuerligt med frågan om tillgänglighet och har väldigt goda resultat för sina sajter. De har också exemplariska tillgänglighetsredogörelser.

Lyssna gärna på våra kollegor på Odd Hill och ansvarig från Business Region Skåne som pratar om just tillgänglighetsanpassning i ett helt podavsnitt här.

Bra länkar om tillgänglighetsanpassning

Här är några länkar till bra ställen där du kan börja:

Det finns också flera olika verktyg där du kan testa hur väl en sajt möter kraven, t ex har Siteimprove ett tillägg till Chrome som är enkelt att ladda ner och använda.  Siteimprove Accessibility Checker  kan du ladda ner här.

Fortfarande förvirrad? Kontakta oss så kan vi hjälpa dig. Vi har stor erfarenhet i huset av tillgänglighetsanpassningar och kan hjälpa dig att anpassa er webbsajt.

Spelar CMS:et roll för tillgänglighetsanpassning?

Ett CMS genererar kod och det är viktigt att systemet genererar kod som är tillgänglig. Vissa publiceringsystem är bättre än andra på att hjälpa till så att koden som skickas till webbläsaren ska kunna tolkas på rätt sätt (dvs tillgängligt). Både Drupal och WordPress räknas som bra val när tillgängligheten är viktig.

Läs mer om vad ett CMS är

Får man bra SEO om man uppfyller WCAG?

Så är det faktiskt ofta, struktur och tydlighet gillas även av sökmotorer.

Läs mer om hur man får bra SEO

Upptäck våra ögonblick, på Instagram