Sagt om 040

Språkversioner och översättningar

Publicerad juli 2021

Det här skulle kunna bli en lååång artikel, men vi börjar med att berätta om några av grundprinciperna. Det viktigaste är att tänka igenom sina behov och vad man vill uppnå, och det är oftast inte de tekniska bitarna som är det stora arbetet.

Tänk noga igenom behoven av språkversioner först

Det första man ska fundera på är varför man vill ha sin webbsajt på mer än ett språk. Vill man nå nya marknader och målgrupper  i andra länder? Eller vill man helt enkelt erbjuda en sammanfattning på andra språk till de i sin målgrupp som inte har svenska som modersmål men som befinner sig på den svenska marknaden? Kanske används många engelska termer och begrepp i den bransch det handlar om och man vill använda engelska ord för sökmotoroptimering? 

Här måste man också tänka igenom om det är språk, marknader eller både och som måste hanteras. Det finns ju flera språk som talas på mer än en marknad, t ex engelska kan vara huvudspråket i bland annat UK, USA och Kanada, men man kan ändå behöva olika innehåll för olika marknader. Och för vissa marknader gäller att innehållet kan behöva presenteras på flera språk, t ex är det lag på att ha innehåll på både engelska och franska för Kanada.

En sak till att tänka på är om språkversionerna och översättningarna ska användas i förhållandet 1:1 eller om bara delar av innehållet kommer att vara översatt. Sådant påverkar ju t ex vad som ska hända om man väljer ett annat språk från en specifik sida, och det inte finns någon motsvarighet eller översättning av den sidan på det språk man valt (Alla besökare kommer inte in till sajter via startsidan).

Det är alltid bra att ta höjd för vilka behov man har redan från början. Tekniskt är det förhållandevis enkelt att lägga till språkversioner från början, men kan bli lite krångligare i efterhand.

Saker att tänka på ur ett tekniskt perspektiv

Det finns en del saker som vi kallar hel och ren och som man bör se till ha rätt på när man har en sajt på flera olika språk, bland annat:

 • Det ska finnas bra tekniskt stöd för att hantera språkversioner (det är inte bara att skapa en ny sida i en sajt och lägga in innehåll på ett annat språk, t ex kan inte alla teckenkodningar visa icke-latinska tecken som används för t ex kinesiska eller ryska. UTF-8 är en bra teckenkodning då den är webbläsarkompatibel i hela världen.)
 • Besluta om vilken språkstruktur som ska användas (mer om det nedan)
 • Se till att ha unika URL:er för varje sida på respektive språk, dvs lita inte på lösningar med cookies eller besökarnas IP-nummer. Idag är det många som stänger av eller inte tillåter alla cookies, och lösningar med att utifrån besökarnas IP nummer ge dem en språkversion av sajten är inte en hundraprocentig lösning. Dessutom kan det ju vara en svensk besökare som för tillfället surfar från ett annat land (eller har ställt in sin VPN så att det ser så ut). 
 • Låt användaren välja språk, och använd en tydlig och enkel navigering för detta som är lika tydlig och enkel i alla sorts enheter (även mobiler).
 • Översätt och anpassa sidtitlar och metabeskrivningar (även om innehållet kopieras vid översättning)
 • Översätt textsträngar som finns i användargränssnittet (ofta ser man knappar med engelska standardtexter som "Submit" i knappar och länkar med "Read More" på svenska sajter, vilket inte ser helt professionellt ut)
 • Anpassa och översätt namn på bilder och filer och även alttexter och beskrivningar av dessa

Språkstruktur

Om man vill ha sin sajt på flera olika språk måste man besluta om man vill bygga språkstrukturen med subdomäner (sv.sajt.com) eller med språksuffix (sajt .com/sv/).

Både fungerar väl från ett sökmotorperspektiv, men på olika sätt. Varianten med subdomän gör att flera sajter kan rankas i sökresultatet då sökmotorerna ser det som olika domäner.  Sökmotorer ger en domän ett visst "förtroende" (domänauktoritet) som sedan delas mellan språk som visas med olika språksuffix. Det delas dock inte mellan olika domäner eller subdomäner.

Förtroende är dock inte samma sak som länkkraft - som är ungefär detsamma i båda varianterna. Länkkraft är den "kraft" en webbsajt får av länkar, både från andra sajter, internt inom sajten och länkar ut från sajten. (Detta kan vi skriva mer om i en annan artikel, men det är viktigt att det ska vara relevanta länkar och desto högre domänauktoritet en sajt har som länkar till sajten desto större kraft kommer med länken).

Andra saker att tänka på

Det handlar såklart inte bara om tekniska saker, om man funderat igenom allt från början så är det stora arbetet faktiskt inte alls tekniskt, utan det handlar om innehållet.

 • Använd bra översättningar. Det finns genvägar med automatiska översättningsprogram men det blir inte 100% bra och det upplevs dels som oprofessionellt och dels kan det påverka SEO:n negativt.
 • Anpassa innehållet utifrån en marknadsanpassad sökordsanalys (om SEO:n är viktig, vilket den ju nästan alltid är). Tänk alltså adaption och lokalisering och inte bara översättning.
 • Mät och analysera datan för olika språk separat (men jämför gärna). Tänk på att en sajt med bra SEO kan ge en bra skjuts till nya språkversioner.
 • Se till att det inte hämtas in data från externa tjänster på andra språk än det man valt, t ex innehåll från sociala media eller nyhetsbrev.
Vi vet vad man behöver ta hand om för att skapa språkversioner av webbsajter och webblösningar och ger gärna råd och tips. Vår systerbyrå OAWA kan hjälpa till med marknadsanpassade sökordsanalyser, och i vårt nätverk har vi många kontakter vad gäller översättningar och adaption av innehåll.

 

Drupal är ett CMS med bra språkstöd

Drupal har bra inbyggt stöd för olika språkversioner, och är också bra för att kunna arbeta med och anpassa för både sökmotorsoptimering och tillgänglighet - vilket ofta är två viktiga frågor.

Mer om Drupal

Språkversioner - ett måste för att kommunicera på olika marknader?

Hur fina system eller lösningar man än har är det ändå målgruppernas och kundernas upplevelse av ert företag och era produkter eller tjänster som är nyckeln. Och de flesta vill läsa information på sitt eget språk.

Mer om inbound marketing

Upptäck våra ögonblick, på Instagram