Sagt om 040

Det automatiska instagramflödet

Publicerad juli 2020

Det är populärt och ganska trevligt att visa senaste sista bilder från sitt instagram-konto på sin sajt. Man får liksom en aktualitet i form av ett visuellt nyhetsflöde automatiskt utan att behöva uppdatera sajten separat. Men är det helt automatiskt? Nja, svaret här blir ett svävande "en viss tid".

Många använder sina senaste instagramposter istället för ett mer traditionellt nyhetsflöde på sin sajt och genom att visa sina instagrambilder kan man också locka fler att följa kontot på instagram. Det låter ju toppen, och det är väl bara att implementera.

twitter bird instagrams facebook
Social media inception

Vill man välja bilder eller visa alla senaste?

Det är en dock del grejer och val vi behöver ha i åtanke först. Vill man manuellt kunna lägga in utvalda bilder eller vill man visa ut bilder som synkar med de senast inlagda bilderna från kontot? Det ena kräver lite mer arbete genom att man manuellt behöver lägga in bilder, men ger också större valfrihet och alla bilder kanske inte är lika relevanta att visa på sajten.  

Det första alternativet kan vi lösa enkelt genom att exempelvis hämta en inbäddad kod från det inlägg man vill visa på sin sajt. Med det andra kan vi välja att synka ett instagramflöde till en sajt och exempelvis välja att visa ut de 10 senast publicerade bilderna från instagramkontot. Detta kräver dock lite mer förarbete då vi måste koppla instagramkontot till webbsajten. Det gör vi genom att ge instagram tillgång till webbsajten genom API. Men vad är API och vad är en inbäddad kod? 

Vad är skillnaden på API och inbäddad kod?

API står för “Application Programming Interface” och används bland annat för hur programvara ska kunna kommunicera med olika applikationer. Utvecklare använder ofta API för att enklare kunna skapa funktioner och hämta data från tredje parts webbapplikationer som exempelvis instagram som man sedan kan styra hur och när man ska visa.

En inbäddad kod är en bit HTML kod som oftast enkelt går att kopiera från en tredjeparts applikation och lägga in på sin webbsajt. Till exempel på Instagram och Youtube finns det en knapp som heter “bädda in” (embed)  för en post eller en film, där man kan kopiera en kod. Denna kod klistrar man sedan in på sin sajt (helst i ett särskilt fält för embedkod, men man kan också ofta lägga in det i en editor i HTML läge) för att kunna bädda in och visa ut ett instagram inlägg eller ett youtube klipp på sin sajt. Det är också viktigt att tänka på att inbäddad kod ofta är ganska begränsad vad gäller att ändra hur det visas ut. 

Att tänka på vid implementering av Instagrambilder med API 

För alla tredjeparts tjänster så kommer det uppdateringar med jämna mellanrum, och det är något man bara måste acceptera och förhålla sig till när man vill använda tjänsterna. Med Instagram och Facebook som är i ständig utveckling kan det hända att nya uppdateringar kommer att kräva att det görs ändringar av tidigare lösningar och implementationer. 

För att kunna använda oss av Instagrams API måste man först skaffa ett Facebook-konto, där man sedan via developers.facebook.com skapar en applikation för att kunna ge sajten tillgång till Instagramkontot. I juni 2020 gjordes en uppdatering av Instagrams API som kräver att man måste generera en ny så kallad “Long lived access token” var 60:e dag. Dessa access tokens används för att användaren ska kunna få tillgång till att till exempel använda Instagrams API för att hämta bilder från sitt instagramkonto. 

Tidigare behövdes bara en access token för Instagram som man skapade en gång, och man behövde inte tänka på att behöva uppdatera den efter en viss tid, men detta görs ju säkerligen av säkerhetsskäl. Om denna access token exempelvis kommer i någon annans händer kan de bland annat välja att visa ut någon annans privata instagramflöde på sin egen webbsajt, och det vill man ju inte. 

För den som kanske inte är lika teknisk som en webbutvecklare, kan det var lite mer avancerat att behöva generera nya access tokens som sedan ska läggas in i koden på webbsidan. Men så länge man har en app på developer.facebook.com som är kopplat till sajten tillsammans med produkten “Instagram Basic display” och alla de uppgifter som behöver fyllas i för att detta ska funka, så går det enkelt att generera sin token med ett klick.

Man kan förenkla det hela ytterligare genom att exempelvis använda tillägg (“plugins”) till sitt CMS där man kan klistra in sin token och man kan även bygga in fält i exempelvis WordPress eller Drupal för att enkelt kunna klistra in sin token. Det finns säkert också sätt att automatiskt kunna uppdatera sin access token också utan att behöva göra något. Om inte är det säkerligen någon som under tiden denna artikel skrivs arbetar med en lösning för att slippa uppdatera och lägga in den manuellt efter 60 dagar. Den här uppdateringen till Instagrams API är så pass ny så mycket kan hända under den närmsta tiden.  Men vi håller koll även framöver!

Det är inte bara Instagram som kan ändra sig, utan alla tredje parts tjänster. Håll gärna koll på de delarna på din sajt och var uppmärksam på om något ändras eller slutar fungera, och var beredd på att det kan behöva göras ändringar i din sajt för att det ska fungera rätt igen.  

Andra saker man kan visualisera

Vad är visualisering och vad kan man göra med det? Visualisering kan ske genom bilder, diagram och animeringar och kan ge en översikt av stora mängder data. Det kan också vara ett sätt att inbjuda till interaktion och utforskande.

Lite inspiration för visualisering

Vad är skillnaden mellan UX,UI och CX?

UI, UX och CX är alla vanliga begrepp inom webbutveckling idag. Men vad betyder de och vad är det för skillnad mellan dem? Vi ger vår syn på saken.

Förklara UX, UI och CX

Upptäck våra ögonblick, på Instagram