Robin Stenkilsson

Webbutvecklare

robin@040.se

Robin Stenkilsson

Robin har en kandidatexamen i medieteknik från Malmö Högskola vilket gett honom en bra inblick i produktionsprocessen och förståelse för behov och slutkunder. Han har även ett par års erfarenhet av försäljning och kundbemötande inom detaljhandeln. Det roligaste han vet är frontendutveckling, och att han även här tänker mycket på helheten och slutanvändarna gör att han passar perfekt på 040.