Klimat-samverkan Skåne

Visste du att..?

Klimatsamverkan Skåne bildades våren 2010 och är ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län. Syftet är att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne. Klimatsamverkan Skåne ska verka för att:

  • Minska klimatpåverkan (hur vi människor genom våra utsläpp påverkar klimatet).
  • Anpassa samhället till kommande klimatförändringar (hur klimatet kommer att påverka oss).
  • Skapa ett hållbart samhälle i samverkan med medborgare, organisationer och företag

För att göra detta finns nu en stor, röd monolit med pekskärm på turné runt om i Sverige där man kan testa hur mycket man vet om klimatsamverkan och vad man själv kan göra för att hjälpa till. Man kan också se vilken typ man är, är du kanske en livsnjutande vanebilist eller en pingpongfamilj? Och hur blir du mer klimatsmart?

Vi har gjort webblösningen till såväl pekskärm som webbsajt.

Kund Klimatsamverkan Skåne
Uppdrag

Användargränssnitt

CMS

Bakomliggande funktionalitet

(PHP)

I samarbete med Odd One Out
Lanserad januari, 2013
Kategori Webblösningar, Kampanjer

Föregående Portfolio Nästa