Spårvagnar i Skåne

Skåningar gillar spårvagnar

Spårvagnar i Skåne är ett gränslöst samarbete mellan Region Skåne, Malmö, Lund och Helsingborg. Spårvagnar i Skåne samverkar för realisering av spårväg i de tre städerna. Mycket är gemensamt och resurserna används därför effektivare i planering och genomförande. Under de kommande tre åren kommer de att arbeta med samorganisering av utformning och design, kommunikation, finansiering, vagnkoncept och upphandling samt drift- och underhåll.

Här kan du läsa mer. Mycket mer. Vad står på att-göra-listan? Hur fungerar kolletivtrafiken i Danmark? Vad är Karlsruhe-modellen?

Kund Spårvagnar i Skåne
Uppdrag

Användargränssnitt

Bakomliggande funktionalitet

(Wordpress)

I samarbete med Odd One Out
Lanserad april, 2012
Kategori Webbsajter
Besök sajten

Föregående Portfolio Nästa