Siwertell

Siwertell är en världsledande aktör inom förflyttning av bulkmaterial. Företaget ingår i Cargotec-koncernen.

Webbplatsen är framtagen av våra vänner på Navigator tillsammans med Siwertell och utvecklad i Drupal av oss. Den nya webbplatsen ska vara lättnavigerad och intuitiv oavsett enhet samtidigt som den ska spegla företagets moderna, framtidsorienterade approach till bulkhantering och kundrelationer. Den visar upp företagets produkter och tjänster i kombination med att vara en viktig informationskälla för aktiva inom industrin. Sajten innehåller mycket bilder, illustrationer och interaktiva funktioner som hjälper till att ge besökaren en bra överblick över möjligheterna med varje produkt. 

Tänk, innan hade vi inte ens funderat på hur man bäst kan lasta en massa olika material utan onödigt spill.

Kund Siwertell
Uppdrag

CMS

Bakomliggande funktionalitet

(Drupal)

I samarbete med Navigator
Lanserad oktober, 2017
Kategori Webbsajter
Besök sajten

Föregående Portfolio Nästa