Patientbesked

Borde finnas på varje klinik

Patientbesked hjälper vårdpersonal att snabbt och enkelt sammanställa skriftlig, relevant och personligt utformad information till patienter. Bäst information om sin sjukdom och behandlingen av denna får man som patient av sin läkare, sjuksköterska eller ibland annan vårdpersonal. Men muntlig information och mycket av det som förmedlas har patienten ofta svårt att komma ihåg. Av denna anledning är skriftlig patientinformation av stort värde och att detta ges till patienten är också ett krav i vissa landsting och regioner.

Därför har vi i samarbete med en part som representerar läkarkåren utvecklat det webbaserade verktyget Patientbesked. Med hjälp av Patientbesked sammanställs med några enkla musklick personligt utformad patientinformation, baserad på information där den som har kompetens inom respektive segment av den givna vården och behandlingen har säkrat att rätt budskap förs fram. Patientinformationen ges med det aktuella sjukhuset som tydlig avsändare i form av logotyp, färger, kontaktinformation etc.

Idag används Patientbesked av ett tio-tal kliniker runt om i Sverige (bl a hos Skånes Universitetssjukhus, Landstinget Blekinge och Region Halland), och intresset är stort. Patientbesked drivs idag genom PostDoc.

Kund Postdoc
Uppdrag

Webbdesign

Visuell design

Användargränssnitt

CMS

Bakomliggande funktionalitet

(.NET)

Koncept

Lanserad januari, 2013
Kategori Webblösningar, Övrigt
Besök sajten

Föregående Portfolio Nästa