Malmö Live

Varje dag, året om levererar Malmö Stads medarbetare till Malmös invånare och besökare. Det handlar om verksamheten i Malmös förskolor och skolor, på boenden inom vård och omsorg, på gator och parker, evenemang och besöksnäring, den lokala och kommunövergripande kultur- och fritidssektorn och insatser på näringslivsområdet. Det handlar om att se till att bostadsbyggandet ökar, att vi får de infrastruktursatsningar staden behöver och att verka för en socialt hållbar stad. 

Malmö stads medarbetare gör dagligen skillnad för Malmös invånare och besökare, och tar sig an uppdragen med ett fantastiskt engagemang. Och det är det engagemanget som driver vår stad framåt.

Under maj-juni bjuder därför Malmö Stad sina medarbetare på upplevelsekvällar på Malmö Live – ett varmt tack för det fina arbete som utförs i Malmö varje dag.

Vi har hjälpt Malmö Live med bokningshanteringen till arrangemangen.(Vi är glada för att få jobba med Malmö Live och Malmö Stad och hade gärna visat upp bokningssajten, men du måste vara ansvarig inom Malmö Stad för att kunna boka så vi får nöja oss med att visa några bilder istället).

Kund Malmö Live
Uppdrag

Användargränssnitt

Bakomliggande funktionalitet

Lanserad mars, 2016
Kategori Kampanjer

Föregående Portfolio Nästa