Rank Smart Solutions

Vad tycker du är viktigast för att förbättra världen?

Världen över läggs stora summor pengar årligen på utvecklingsbistånd utöver de tiotals miljarder som läggs på globala insatser som fredsbevarande styrkor, klimatförändringsstrategier, forskning om vacciner och mer motståndskraftiga grödor. Ändå är det idag runt en miljard människor som fortfarande lever i extrem fattigdom, 2,3 miljarder har inte tillgång till modern energi, och vi är inte ens i närheten av att ta itu med den globala uppvärmningen eller den biologiska mångfalden.

Vart fjärde år sedan 2004, har Copenhagen Consensus Center drivit tanken om hur en hypotetisk summa om $ 75 000 000 000 bäst skulle användas för att lösa tolv av de största världsproblemen. Nu kan du bidra med dina tankar och ranka vilka lösningar och vilka världsproblem du tycker att världen bör fokusera på. Gör det, och läs mer här.

Vi har bidragit med webbdesign och användargränssnitt till den här viktiga sajten.

Kund Copenhagen Consensus Center
Uppdrag

Webbdesign

Visuell design

Användargränssnitt

Lanserad oktober, 2013
Kategori Webblösningar
Besök sajten

Föregående Portfolio Nästa