Bid4Ads

Bid4ads är ett unikt koncept från Bid4media- en webbaserad försäljningskanal där mediakunder kan sälja osålt annonsutrymme, vinjetter, tema tidningar och högtidserbjudanden till bättre marginaler. Syftet är att öka annonsintäkter genom ökad daglig försäljning och försäljning till bättre marginaler.

Bid4ads är en webbaserad auktionsapplikation där varje kund kan hantera sina egna kunder, auktioner och annonser på ett enkelt sätt. Den är baserad på Pluggbanken som vi tidigare utvecklat åt Sydsvenskan och som varit igång med dagliga auktioner i flera år.

Kund Bid4Media
Uppdrag

Webbdesign

Visuell design

Användargränssnitt

Bakomliggande funktionalitet

(.NET)

Lanserad mars, 2009
Kategori Webblösningar
Besök sajten

Föregående Portfolio Nästa