040 och kunskapen

Vi är ett kunskapsföretag, och vi lägger en stor del av vår tid på att hålla oss i framkant med nya tekniker och lösningar.

Utbildning

Vi har alltid en hög egna spännande exprimentiella och utvecklande projekt på gång, och letar upp utbildningar och inspirerande seminarium, föreläsningar och konferenser. Det kan vara The Conference som händer en gång om året i Malmö, en Drupalträff i Stockholm, en föreläsning på MINC, en utbildning i Google Analytics på Media Evolution City eller en konferens för användargränsnitt i Warszawa.

Vi hjälper gärna nya webbutvecklare.

Därför är den kommande generationen webbutvecklare viktig för oss - både genom att vi kan bidra till hur deras utbildning och praktik ser ut och genom att få input, idéer och feedback från nya perspektiv. En av våra utvecklare sitter med i ledningen som representant för arbetslivet på Plushögskolan AB - Teknikhögskolan i Malmö, och det händer att vi gör gästföreläsningar på olika utbildningar inom vårt område.

Praktik

Vi får många förfrågningar om praktikplats, från många olika studenter på många olika utbildningar. Eftersom vi är fokuserade på utveckling och produktion har vi mest att erbjuda de studenter som utbildar sig och vill lära sig mer om just webbutveckling. För att få ut det mesta av sin praktik tror vi att det är bra om man är insatt i både frontend och backend och gärna har jobbat i WordPress och Drupal tidigare.

En praktikant hos oss får också alltid en god insyn i de övergripande arbetsprocesserna, och får delta i såväl specifikationsarbete, tidsuppskattningar, kundmöten, produktion och uppföljning.

Samarbeten

I våra samarbeten bjuder vi gärna på vår kunskap och bidrar tidigt i projekt med vår input. Om du tror att ditt företag skulle behöva veta mer om webbutveckling och vad som är viktigt att tänka på, hör av dig. Förstås finns det andra saker vi inte kan lika bra, och här lär vi oss hela tiden av våra partners och de arbetsgrupper vi jobbar i.

Nya medarbetare

Vi har inga planer på att anställa den närmsta tiden, men får gärna kontakt med duktiga utvecklare och människor som älskar internet lika mycket som vi.